Τεστ πατρότητας

header-image-test-patrotitas

Τεστ Πατρότητας:

ελέγχεται δείγμα από το παιδί ή το έμβρυο, του οποίου η πατρότητα εξετάζεται, καθώς και περιφερικό αίμα από τη μητέρα και έναν από τους πιθανούς πατέρες.

Τεστ Μητρότητας:

ελέγχεται δείγμα από το παιδί ή το έμβρυο, του οποίου η μητρότητα εξετάζεται, καθώς και περιφερικό αίμα από τον πατέρα και μία από τις πιθανές μητέρες.

Τα ανωτέρω δείγματα μπορούν να αποσταλούν στο εργαστήριο και με courier. Η Genomedica παρέχει τη δυνατότητα λήψης των ως άνω δειγμάτων από ειδικευμένο προσωπικό στις εγκαταστάσεις της.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε 7 έως14 ημέρες.

Κατανοώντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συγκεκριμένης εξέτασης, η Genomedica εφαρμόζει αυστηρότατα κριτήρια εχεμύθειας.

Το τεστ

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία QF-PCR, εξετάζουμε τουλάχιστον 16 υπερπολυμορφικές περιοχές του DNA. Με βάση τις συχνότητες των συγκεκριμένων αλληλομόρφων μπορούμε να αποκλείσουμε την υπόθεση πατρότητας με σιγουριά 100% ή να την επιβεβαιώσουμε με σιγουριά 99,9999%, με την προϋπόθεση ότι οι πιθανοί πατέρες ή μητέρες δεν συγγενεύουν.

Στο παραπάνω γράφημα ο γονότυπος του τέκνου συμπίπτει κατά το ήμισυ με αυτόν του φερόμενου πατέρα και συνεπώς η υπόθεση πατρότητας επιβεβαιώθηκε.

NEWSLETTER!

Εγγραφή στο newsletter