Εταιρεία

H GENOMEDICA ιδρύθηκε το 2002 σαν ένα υψηλής τεχνολογίας εργαστήριο, που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικής γενετικής. Το 2003 το εργαστήριο εγκαταστάθηκε στον Πειραιά και άρχισε την λειτουργία του.

Το Σύστημα Ποιότητας του εργαστηρίου είναι σχεδιασμένο με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, την αντικειμενικότητά τους και την αξιοπιστία τους. Η επίτευξη του στηρίζεται στην ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, στο συνεχή προγραμματισμό όλων των δραστηριοτήτων του, στον έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην πρόληψη και την εξάλειψη των προβλημάτων ποιότητας και στην αυστηρή τήρηση των κανόνων της ορθής εργαστηριακής πρακτικής.

header-image-klironomikes-nosoi

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

• Προγεννητικός Έλεγχος
• Μοριακή γενετική μονογονιδιακών παθήσεων
• Μοριακή Γενετική πολυπαραγοντικών παθήσεων
• Μοριακή Μικροβιολογία
• Μοριακή Ογκολογία
• Γενετική Συμβουλευτική

Στην GENOMEDICA προσφέρονται γενετικά τεστ για:

1) Προγεννητική Διάγνωση και έλεγχο γονιδιακών και χρωμοσωμικών ανωμαλιών
• Βιοχημικό έλεγχο screening PAPP-A/β-hCG πρώτου τριμήνου
• Μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο εμβρύου από το αίμα της εγκύου: VANADIS
• Προγεννητική διάγνωση εμβρύου σε δείγμα τροφοβλάστη ή/και αμνιακού υγρού
2) Έλεγχος για ύπαρξη φορέων σε γενετικά βεβαρημένες οικογένειες
3) Χρωμοσωμική ανάλυση νεογνών και ενηλίκων
4) Προσυμπτωματικό Έλεγχο και επιβεβαίωση της διάγνωσης σε συμπτωματικούς ασθενείς
5) Γενετική ποικιλομορφία σχετιζόμενη με κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών
6) Προγνωστικό Γενετικό Ελεγχο και Φαρμακογενετική
7) Μελέτες ταυτοπροσωπίας (πατρότητα, συγγένεια κλπ)

Η GENOMEDICA προσφέρει την πλήρη ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό του κινδύνου σε ασθενείς και τις οικογένειές τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα Γενετικής Συμβουλευτικής από εξειδικευμένους γενετιστές.

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των γενετικών τεστ καθώς και στην πολυπλοκότητα τους έχει αναπτύξει πολλές διεθνείς συνεργασίες έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προσφέρει γενετικά τεστ υψηλής τεχνολογίας όπως Ανάλυση Λειτουργικού Γονιδιώματος, Μοριακό Καρυότυπο κ.ά..

Στην GENOMEDICA με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής διενεργούνται κάθε χρόνο περίπου
5.000 αναλύσεις DNA για την ανίχνευση μεταλλάξεων, χρωμοσωμικών ανωμαλιών, πολυμορφισμών κλπ. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι:

• Καρυοτύπιση G-χρώση
• Κλασσική Αλληλούχιση κατά Sanger
• Αλληλούχιση Νέας Γενιάς, NGS
• FISH
• Array-CGH
• MLPA
• Real Time PCR κ.ά.

Η GENOMEDICA, στη διάρκεια λειτουργίας της έχει καθιερωθεί στο χώρο της διαγνωστικής γενετικής σαν απόλυτα αξιόπιστο εργαστήριο. Ο λόγος που η εταιρεία μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ότι από την αρχή της λειτουργίας της έχει στελεχωθεί με άρτια καταρτισμένους επιστήμονες και επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής, με σκοπό να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της πρωτοποριακές για την χώρα υπηρεσίες.

NEWSLETTER!

Εγγραφή στο newsletter