Μοριακή Μικροβιολογία

Στη Genomedica γίνεται ανίχνευση των κάτωθι μικρο-οργανισμών.

Παρακαλούμε στείλετε τον παθολογικό ιστό (περιφερικό αίμα, σάλιο, κολπικό επίχρησμα κλπ.) σε αποστειρωμένο δοχείο εντός 24 ωρών. Τα αποτελέσματα δίνονται σε 5 ημέρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

header-image-moriaki-mikriviologia
 • Ανίχνευση Κυτταρομεγαλοϊού CMV
 • Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού Human Papilloma Virus HPV
 • Ανίχνευση Τοξοπλάσματος Toxoplasma gondii
 • Ανίχνευση ιού της Ερυθράς Rubella
 • Ανίχνευση ϊού 19 Parvovirus B19
 • Ανίχνευση Epstein Barr Virus EBV
 • Ανίχνευση Ερπητοϊών 1-2 HSV1-2
 • Ανίχνευση HHV6
 • Aνίχνευση HHV8
 • Ποιοτικός προσδιορισμός Ηπατίτιδας Β HBV
 • Ποσοτικός προσδιορισμός Ηπατίτιδας Β qHBV Real Time PCR
 • Ποιοτικός προσδιορισμός Ηπατίτιδας C HCV
 • Ποσοτικός προσδιορισμός Ηπατίτιδας C qHCV Real Time PCR
 • Γονοτύπωση Ηπατίτιδας C
 • Ανίχνευση Μυκοβακτηρίδιου Φυματίωσης ΤΒ
 • Ανίχνευση Μυκοπλάσματος Μ.Hominis
 • Ανίχνευση Ουρεαπλάσματος U.Urealyticum
 • Ανίχνευση Χλαμυδίου του τραχώματος C.Trachomatis
 • Ανίχνευση Μυκοπλάσματος πνευμονίας M.Pneumonia
 • Ανίχνευση Χλαμυδίου πνευμονίας C.Pneumonia
 • Ανίχνευση Λεγιονέλλας L.pneumonophila
 • Ανίχνευση 17 ιών του Αναπνευστικού συστήματος PNEUMOVIR
 • Ανίχνευση 8 ερπητοϊών και βασικών εντεροϊών, CLART ENTHERPEX

NEWSLETTER!

Εγγραφή στο newsletter